قاسم پورحسن در گفتگو با طلیعه: شیوه فارابی برای تحول علوم انسانی پیشرفت مرزهای دانش است

 سلسله نشستهای فارابی و علوم انسانی با سخنرانی دکتر قاسم پورحسن، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، در مجمع عالی حکمت اسلامی در قم برگزار می…