فبک بیش از اندازه روش محور است/ لیپمن فیلسوف بزرگی نیست

  • یکشنبه - 17 مهر 1395
  • نشست «نگاهی به نقدهای وارد بر برنامه فلسفه برای کودکان در ایران» عصر روز گذشته، شنبه ۱۷ مهرماه با حضور مهرنوش هدایتی، سعید ناجی، حسین شیخ رضایی، یحیی قائدی، قاسم پورحسن و روح الله کریمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. بی توجهی ...