هنوز فهم فلسفی از فضای مجازی نداریم/ رسانه ها واقعیت را می‌سازند

  • دوشنبه - ۸ آبان ۱۳۹۶
  •  یکی از مباحثی که پیرامون رسانه و فضای مجازی در ایران کمتر حول آن بحث شده است موضوع فلسفه و فضای مجازی است. در چند سال اخیر چند همایش و کنفرانس در ایران در این موضوع برگزار شده است ولی به نظر می رسد نیازمند ...

    گالــــری