تفکر همراه با تربیت و راهنمایی باید باشد/ پاشنه آشیل فلسفه برای کودکان

  • سه شنبه - 27 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن در مورد اینکه برخی کارشناسان حوزه فلسفه برای کودکان معتقدند که نظام آموزش و پرورش ما دانش آموزان متفکر تربیت نمی کند نظر شما چیست به خبرنگار مهر گفت: این مسئله را نمی شود به نحو کاملی پذیرفت یعنی اینگونه نیست که ...