کتاب: خوانشی نو از فلسفه فارابی

  • دوشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • «خوانشی نو از فلسفه فارابی؛ گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی» تألیف قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.  فارابی، فیلسوفی است که ابداعات و ابتکارات فلسفی اش مؤدی به تأسیس فلسفه اسلامی گردید. اندیشه های فارابی با ابتناء ...

    گالــــری