پرداختن به فلسفه های مضاف در ایران از روی احساس نیاز نبوده است

  • پنجشنبه - 29 تیر 1396
  • دکتر قاسم پوحسن، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اینکه پیشینه فلسفه های مضاف در ایران به چه زمانی بر می گردد به خبرنگار مهر گفت: فلسفه های مضاف هم در مغرب زمین فلسفه های متأخری است که تقریباً می توانیم بگوییم در سده ...