سخنرانی دکتر پورحسن در نشست فارسی و فلسفه+صوت

  • سه شنبه - 20 تیر 1396
  • دومین نشست نقد و بررسی متون فلسفی در زبان فارسی، با عنوان: «فلسفه اسلامی و زبان فارسی» با سخنرانانی: حسین کلباسی،قاسم پورحسن،فرزانه گشتاسب،مزدک رجبی؛ ۱۹ تیر ۹۶ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد فایل صوتی سخنان دکتر قاسم پورحسن در ادامه می آید:     [embed]http://media.mehrnews.com/d/2017/07/11/0/2511596.mp3[/embed]

    دومین نشست تخصصی “فلسفه و فارسی”

  • یکشنبه - 18 تیر 1396
  • سلسله نشست های نقد و بررسی  متون  فلسفی در  زبان فارسی، با عنوان: «فلسفه و فارسی» سخنرانان: حسین کلباسی، قاسم پورحسن،فرزانه گشتاسب، مزدک رجبی ۱۹ تیر ۹۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می گردد. حضور برای علاقمندان آزاد است