مقاله: تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن

  • شنبه - 12 فروردین 1396
  • چکیده: در دهه ۱۹۷۰ میلادی میان رئالیست ها و پسارئالیست ها مناقشه ای حول محور دو پرسش مطرح بود؛ هدف معرفتی علم چیست و چگونه می توان پیشرفت یا توفیق علم را به بهترین نحو تبیین کرد؟ یکی از مهم ترین رویکردها نگرش رئالیسم متکی ...