مسائل مطرح شده از سوی لیپمن گویی دغدغه‌اش نبوده است

  • دوشنبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۶
  • قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره نقد فلسفه برای کودکان گفت: مسئله اصلی من درباره p4c این بود که بنیادهای فلسفی اش یا رقیب است یا تقلیل گرایانه به آن نگاه می کنند. وی با اشاره به ۶ بنیاد فلسفی که می توان توجه عمیق تر ...

    گالــــری