اطلاعیه: نشست اصلی‌ترین مسأله دانشگاه در ایران

  • یکشنبه - 10 دی 1396
  • نشست اصلی‌ترین مسأله دانشگاه در ایران، با سخنرانی: قاسم پورحسن، نعمت الله فاضلی و احمد بخارایی، دوشنبه ۱۱دی ساعت۱۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،سالن کمال برگزار خواهد شد. ورود عموم آزاد است