مطالعات و تحلیل آینده ایران (قسمت آخر)/ نشست تخصصی حرا

  • شنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۶
  • دکتر محمدنژاد: اگر چه تخصص من علوم انسانی نیست  ولی متوجه هستم که شما چی می گویید . درست است که مثل شما نمی توانیم مسائل را در این راستا تحلیل کنیم ، اما حقیقتا مطالبی که میفرمایید برای من هم قابل درک است . ...

    گالــــری