مطالعات و تحلیل آینده ایران (قسمت دوم)/ نشست تخصصی حرا

  • شنبه - ۲ دی ۱۳۹۶
  • دکتر پور حسن : در ادامه بحث باید دید که گام اول چیست؟ چه‌کار می‌توانیم بکنیم؟ گام اول تغییر است . یعنی ما حتی در حوزه فکر با نگاه‌های انتقادی مشکل‌داریم . ما وقتی نشست‌های فکری و همایش‌های فکری در مورد متفکران می‌گذاریم عمده آن‌ها ...

    مطالعات و تحلیل آینده ایران (قسمت اول)/ نشست تخصصی حرا

  • سه شنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۶
  • محور بحثی که انتخاب کردیم تغییرات ایران در سالهای آینده با محوریت بحث انتخابات ریاست جمهوری هست . بحث انتخابات یک بخشی از مباحث هست ولی در عین حال دغدغه های اجتماعی، فکری و فرهنگی نیز بخش دیگری از این مباحث هست . اولین محور بحثی ...

    گالــــری