نوروز ، میراث معنوی بشر

  • جمعه - 3 فروردین 1398
  • نوروز میراث بشری است و کهن ترین جشن فرهنگی می باشد . نوروز یکی از ماندگارترین جشن ها و آیین های ایرانی است که از روزگاری کهن شروع شده و در زندگی ، سرودها ، رخدادهای  ایرانیان بالندگی یافته وجاودانه شده و امروز بیش از ...

    کتاب«فارابی» را در نوروز بخوانید

  • چهارشنبه - 2 فروردین 1396
  • دکتر قاسم پورحسن  در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشنهادش برای مطالعه یکی از آثارش برای عموم خوانندگان در ایام نوروز گفت: کتاب مجموعه مقالات «فارابی» را توصیه می کنم که بنیاد حکمت صدرا آن را منتشر کرده است. این کتاب بخشهای مهمی درباره ...