علامه طباطبایی فیلسوفی نوصدرایی است/ علامه بزرگترین فیلسوف بعد از ملاصدار است

  • یکشنبه - 25 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه علامه طباطبایی در فلسفه اسلامی گفت: بی تردید علامه طباطبایی بزرگ ترین فیلسوف پس از ملاصدراست. بسیاری اعتقاد دارند که علامه طباطبایی شارح، پیرو و مرید ملاصدراست و ...