نیهیلیزم در حال گسترش است و تمام عالم را در بر می‌گیرد

  • پنجشنبه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
  • به عنوان مقدمه در مورد نیهیلیزم باید به جمله معروف الکساندر پوشکین اشاره کنم که می‌گوید «هرچه می‌جوییم راه پیدا نیست»، در واقع وی ما را گمشدگان معرفی می‌کند، همچنین باید توجه داشت که داستان نیهیلیزم نیز مناقشه بین نیچه و شوپنهاور است، در واقع ...

    گالــــری