نیهیلیسم در وجود ما خانه کرده است

  • شنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
  • نشست «نیهیلیسم بمثابه وضعیت معاصر، راه‌حل فلسفی» بعد از ظهر ۹ اسفند در مکتب ولیعصر برگزار شد. در این نشست سیدفرید العطاس، استاد دانشگاه سنگاپور، بیژن عبدالکریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، محمدعلی مرادی، پژوهشگر فلسفه، سیدبیوک ...

    گالــــری