وحدت شخصی وجود، برهانی بر وجود خداوند متعال

  • جمعه - ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
  • مسئله وحدت شخصی وجود از جمله مسائل عرفانی است که مورد قبول قاطبه اهل معرفت است، لذا برخی از ایشان در صدد برهانی کردن این مسئله برآمدند که یکی از ایشان مرحوم آقا محمدرضا قمشه ای می باشد. برهان ایشان مورد پذیرش عدّه ای از ...

    گالــــری