فلاسفه مسلمان ذیل فلسفه یونانی نیستند+صوت

  • سه شنبه - 3 اسفند 1395
  • قاسم پورحسن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست نقد و بررسی کتاب «پایان تئولوژی» که در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: تقریبا در سراسر کتاب مفهوم روشنی از پایان و  مفهوم روشنی از تئولوژی وجود ندارد. همانطور که می دانید پایان به دو معناست یکی ...