کرامت انسانی در اندیشه متفکرین اسلامی/ جستجوی انسان در حیات معقول

مهر:قاسم پورحسن، در مورد جایگاه کرامت انسانی در اندیشه علامه طباطبایی و علامه جعفری گفت: به نظر می‌رسد بحث‌هایی که علامه طباطبایی در رساله‌هایش ازجمله المیزان…