کرامت انسانی در اندیشه متفکرین اسلامی/ جستجوی انسان در حیات معقول

  • چهارشنبه - 19 مرداد 1395
  • مهر:قاسم پورحسن، در مورد جایگاه کرامت انسانی در اندیشه علامه طباطبایی و علامه جعفری گفت: به نظر می‌رسد بحث‌هایی که علامه طباطبایی در رساله‌هایش ازجمله المیزان درباره انسان مطرح کرد، ادامه و تکمیل اندیشه‌ای است که با ابن سینا شروع شد. تفاوت بنیادین میان فلسفه اسلامی و ...