چکیده سخنرانی کریم مجتهدی در سمینار “فلسفه فارابی: بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی”

  • دوشنبه - 3 دی 1397
  • نگاهی دوباره به فارابی در گسترۀ فرهنگ اسلامی کریم مجتهدی استاد فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در فرهنگ اسلامی دورۀ فارابی قبل از از او تا حدودی ابوریحان بیرونی جنبه‌هایی از فرهنگ هندی را معرفی کرده است. فارابی به دنبال بیرونی به فرهنگ غرب علاقه‌مند شد ...