گستره شریعت قسمت دوازدهم

  • شنبه - ۹ دی ۱۳۹۶
  • با حضور اساتید: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرا: قاسم پورحسن ▪️ موضوع: دین و اخلاق(۳)   [embed]https://as10.asset.aparat.com/aparat-video/ce5764221610e89ae58a37d2b8d259b79122508-240p__50687.mp4[/embed]

    گالــــری