گستره شریعت قسمت بیست ویکم

 • جمعه - 11 اسفند 1396
 • موضوع: دین و جامعه(۵) ▫اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی دانلــود [embed]https://as5.asset.aparat.com/aparat-video/96d37966adcfb6439d5bb45c58cacd659850097-240p__62930.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت هجدهم

 • جمعه - 20 بهمن 1396
 •   موضوع: دین و جامعه(۲) اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی   [embed]https://as2.asset.aparat.com/aparat-video/4f65f4f918bafc254bf029d522003c819601291-240p__46272.mp4[/embed]   دانلود

  گستره شریعت قسمت هفدهم

 • جمعه - 13 بهمن 1396
 • موضوع: دین و جامعه(۱) اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/b5c661c6de0fd8805e1ac529556d25879591361-240p__75568.mp4[/embed] دانلود

  گستره شریعت قسمت شانزدهم

 • جمعه - 6 بهمن 1396
 • برنامه گستره شریعت قسمت۱۶/موضوع: علم دینی (۳) اساتید: حجت الاسلام والمسلمین دکتر آذربایجانی , دکتر محمد علی مرادی و دکتر خسرو باقری [embed]https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/a50b5a3934f26548e2d0c600ea4c19439395676-240p__18783.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت پانزدهم

 • یکشنبه - 1 بهمن 1396
 • برنامه گستره شریعت قسمت۱۵/موضوع: علم دینی (۲) اساتید: حجت الاسلام والمسلمین دکتر آذربایجانی , دکتر محمد علی مرادی و دکتر خسرو باقری   [embed]https://hw20.asset.aparat.com/aparat-video/4a63aac1a2c3b96a2d28a543921c370f9395096-240p__70908.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت چهاردهم

 • شنبه - 23 دی 1396
 • برنامه گستره شریعت قسمت۱۴/موضوع: علم دینی (۱) اساتید: حجت الاسلام والمسلمین دکتر آذربایجانی , دکتر محمد علی مرادی و دکتر خسرو باقری [embed]https://as8.asset.aparat.com/aparat-video/9b52040846e204f8b395fe054e5589f49248839-240p__57511.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت سیزدهم

 • شنبه - 16 دی 1396
 •   [embed]https://as8.asset.aparat.com/aparat-video/aa7ec8c186abfd89bdc31354bbe3bf8d9247375-240p__88301.mp4[/embed] با حضور اساتید: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرا: قاسم پورحسن ▪️ موضوع: دین و اخلاق(۴)

  گستره شریعت قسمت دوازدهم

 • شنبه - 9 دی 1396
 • با حضور اساتید: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرا: قاسم پورحسن ▪️ موضوع: دین و اخلاق(۳)   [embed]https://as10.asset.aparat.com/aparat-video/ce5764221610e89ae58a37d2b8d259b79122508-240p__50687.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت یازدهم

 • یکشنبه - 3 دی 1396
 • با حضور اساتید: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرا: قاسم پورحسن ▪️ موضوع: دین و اخلاق(۲) [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/c41a57b13c566033a891047b41be4d809059956-240p__63254.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت دهم

 • شنبه - 25 آذر 1396
 • قسمت دهم برنامه گستره شریعت، با حضور اساتید محترم: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرای قاسم پورحسن موضوع: دین و اخلاق(۱)   [embed]https://as1.asset.aparat.com/aparat-video/59d05d4df01a42794d4e27bdb089fad58987722-240p__66825.mp4[/embed]