هرمنوتیک یا نظریه فهم متن را می‌توان روش منحصر علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی تلقی کرد. شناخت و فهم متن بخصوص در زبان نوشتار منظور گوهری دانش هرمنوتیک است. به عبارتی، دانش هرمنوتیک تلاشی است برای شناخت واقعیتهای درونی کنشگران، ساختارهای معنایی پنهان و معانی نهفته در ورای پدیدارهای انسانی و اجتماعی.

کتابی که پیش رو دارید، حاوی جستاری عام در دانش هرمنوتیک در غرب است و این قصد به سبب اهمیت بنیادین ریشه‌های تاریخی آن صورت پذیرفت. این کتاب شامل یک مدخل و پنج فصل است که مدخل آن، عهد‌ه‌دار بررسی ترمینولوژی دانش هرمنوتیک به صورت مقایسه‌ای است. در این باب، تلاش شده علاوه بر غرب، پیشینه‌ای از آن در حوزه تمدن اسلامی طرح و بررسی شود.

در فصل نخست با عنوان «نظریه‌هایی در باب زبان، متن و معنا» جستاری در بن‌مایه‌های دانش هرمنوتیک صورت پذیرفته است. در فصل دوم تلاش شده قبل از بررسی اندیشه‌های گادامر و پل‌ریکور، تاریخی از این دانش به دست داده و آراء فیلسوفان و اندیشمندان هرمنوتیک در دوره اول و دوم و نیز بخش رومانتیک دوره جدید بررسی شود. در این بررسی، نگاهی اجمالی به حوزه تمدن اسلامی نیز شده است. نام فصل سوم «گادامر و هرمنوتیک» است که در آن ظهور هرمنوتیک فلسفی و نقش پراهمیت گادامر بررسی گردیده است. در فصل چهارم از تأملات هرمنوتیکی ریکور سخن به میان آمده و در چهار باب به بررسی آراء هرمنوتیکی او پرداخته شده است. آخرین فصل نیز با عنوان «حقیقت و نقد» به منزله خاتمه یا نتیجه نوشته حاضر می‌باشد.

کتاب «هرمنوتیک تطبیقی» نوشته دکتر قاسم پورحسن از سوی بنیاد حکمت اسلامی صدرا در ۵۰۴ صفحه و به زبان فارسی به زیور طبع آراسته گردیده است.

یک دیدگاه برای “هرمنوتیک تطبیقی: بررسی همانندی فلسفه تاویل در اسلام و غرب”

 • مرضیه گفت:

  سلام . خسته نباشید. قسمت جستجوی سایت پاسخ های متناسبی به جستجو ها نمی دهد.
  بنده مقاله استاد درباره جلال ال احمد رو می خواستم.پیدا نکردم
  یا مقاله “دیگری ”
  یا بحث افق تاریخی و زمان مندی
  هیچ کدوم رو پیدا نکردم
  کلا پیدا کردن محتوا در سایت سخت هست
  موفق باشید