«شبه خانواده» به مثابه خانواده

 • پنجشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
 • خانواده نخستین واحد اجتماعی است. گرچه محیط خانواده مهمترین نهاد برای پرورش کودکان محسوب می‌شود، اما همواره کودکانی هستند که به دلایل و عناوین مختلف ناگزیر، جدا از خانواده و در مراکز تحت عنوان شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند. مراکز شبه خانواده (Home for Children) نهادی اقامتی، ...

  شایگان و منظومه ایرانی(۳)

 • چهارشنبه - ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
 • امرسون درباره شاعرانگی ایرانیان تعبیری دارد که شایگان در پنج اقلیم حضور از آن بهره گرفته و به کمک آن جهان ایرانی را ترسیم می کند. امرسون فرانسوی ها را در اروپا با ایرانیان ازحیث روح معنوی و لطیف و دلبستگی به وجه شاعرانگی ...

  شایگان و ایران (۲)

 • سه شنبه - ۷ خرداد ۱۳۹۸
 • ایران فرهنگی و تطورات تاریخی آن، بنیان های فکری و فرهنگی ایران، خرد ایرانی، ضرورت آگاهی ایرانیان از میراث و سنت بنیادین ایران و تاریخ بنیادین ایران برای شایگان یک مسئله شالوده ای و اصیل بود. زمانی که وی از سنت و خرد ایرانی ...

  شایگان و ایران (۱)

 • شنبه - ۴ خرداد ۱۳۹۸
 • جستجو در فرهنگ و ادیان ، مهمترین دغدغه او بود. با بسیاری از متفکران حوزه غرب و شرق مراوده ای از نزدیک داشت . گرچه عالمیت او با سیاحت در غرب شکل گرفت اما بواسطه ریشه در شرق ، بازگشتی درخور داشت . دیگر ...

  پاسخ به یادداشت مجله فرهنگ امروز

 • جمعه - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • سعدی حکایتی در بوستان دارد که در مذمت مریدان نادان است. مریدان نادان هم خود را تباه می‌کنند و هم شیخ خود را ضایع می‌گردانند. مدتی است برخی به جای اندیشیدن به مریدپروری دست زده و آن مریدان بیچاره بر صورت دیگران چنگ می‌اندازند ...

  نوروز ، میراث معنوی بشر

 • جمعه - ۲ فروردین ۱۳۹۸
 • نوروز میراث بشری است و کهن ترین جشن فرهنگی می باشد . نوروز یکی از ماندگارترین جشن ها و آیین های ایرانی است که از روزگاری کهن شروع شده و در زندگی ، سرودها ، رخدادهای  ایرانیان بالندگی یافته وجاودانه شده و امروز بیش ...

  درباب کتاب “شرح دیوان شمس” دکتر کریم زمانی

 • جمعه - ۳ اسفند ۱۳۹۷
 • اواسط این هفته در نشستی که ماهانه اهل دانش در مکانی گرد هم می آیند ، علاوه بر دیدار دوستانی چند ، جناب آقای کریم زمانی را زیارت کردیم . پرسش از وضع کتاب و نشر و خواندن در جامعه ایران طرح شد. کتاب ...

  کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه ؛ ورشو

 • پنجشنبه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
 • بیش از پانزده سال قبل ، در آمریکا کتابی جنجال برانگیز با عنوان "جهان در صد سال آینده" نوشته شد که در آن براهمیت آینده پژوهی و پیش بینی تحولاتی ژرف در مناطق مختلف از جمله در خاورمیانه تاکید شده و از فروپاشی بسیاری ...

  رنجوری های دانشگاه

 • سه شنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
 • سخنرانی منتقدانه و البته دلسوزانه دوست ارجمندم، نعمت الله فاضلی را شنیدم و انتقادات رفیق عزیزم، سید جواد میری، را خواندم. از حیث نظری، دیدگاه آقای فاضلی قابل دفاع است. شکوه های جواد میری به حوزه اداری و مناقشات کاربستی در درون دانشگاهها در ...

  ناسیونالیسم و ایرانشهری

 • پنجشنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۷
 • فهم نادرست معنای ناسیونالیسم سبب شد تا مناقشات غیر دقیق مفهومی در ایران در سی سال اخیر شکل گیرد. همین ناخرسندی را باید در مفهوم ایرانشهری داشت. تاکنون در ایران در دفاع و مخالفت از ناسیونالیسم بر معنای نادرست آن که برتری جویی یا اعتقاد ...