مساله شر از مسایل مهم، دیرینه اما پویایی است که همواره ذهن بشر را درگیر داشته است. این مساله در طول تاریخ نه تنها برای فلاسفه و اندیشمندان مطرح بوده، بلکه مساله ای است که برای عموم مردم هم همواره پرسش برانگیز بوده است؛ چرا که هر انسانی در زندگی خود درد و رنج را به نوعی تجربه مب کند. انسان ها با خود به درد و رنج مبتلا می شوند یا شروری را مشاهده می کنند که دیگران به آن مبتلا می شوند؛ این هر دو مورد ، خود دردآور است. به راستی فلسفه وجودی شر چیست؟
هدف از نگارش این اثر ، بررسی تطبیقی راه حل های ارایه شده در حل مساله شر از سوی دو فیلسوف شهیر سهروردی و سوئین برن است.، اما به نظر می رسد پیش از ورود به دیدگاه های آن دو، لازم است به مهمترین و اثرگذارترین راه حل های ارایه شده در حل این موضوع، در طول تاریخ فلسفی و کلامی اشاره شود. لذا، در فصل اول کتاب با رویکردی مساله محور راه حل های ارایه شده در مبحث شر بیان شده و سپس دیدگاه دو فیلسوف در دو فصل مجزا بررسی و ارزیابی گردیده و در واپسین فصل آرای آن دو در حل این مساله، به گونه تطبیقی بررسی و ارایه شده است.

نویسندگان : مریم سلگی ؛ قاسم پورحسن
شابک: ۹۷۸-۹۶۴۲۱۷۳۵۱۸
ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
تعداد صفحات: ۴۲۰
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ ریال