ابن‌سینا و حفظ میراث حکمت باستانی ایرانی و اشراقی/ جریان حکمت اشراق در شیعه

 • شنبه - 15 دی 1397
 • همایش «ابن‌سینا و حکمت مشرقی» دهم دی‌ماه، با حضور جمعی از اندیشمندان و علاقه‌مندان در بنیاد ایران‌شناسی برگزار شد. آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد صدرا، در این همایش با موضوع «ابن‌سینا و حکمت باستانی ایرانی» به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: موضوع جلسه پرداختن به ...

  مشائی دانستن ابن‌سینا ظلم است/ هر بی‌خردی اهل مکاشفه نیست

 • شنبه - 15 دی 1397
 • همایش «ابن‌سینا و حکمت مشرقی» امروز، دهم دی‌ماه، با حضور جمعی از اندیشمندان و علاقه‌مندان در بنیاد ایران‌شناسی برگزار شد. اندیشمندان بزرگ همانند آینه غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، چهره ماندگار فلسفه، در این همایش به «ابن‌سینا و حکمت مشرقی» پرداخت و بیان کرد: در این مورد صحبت کردن بسیار ...

  سمینار «بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی»

 • پنجشنبه - 6 دی 1397
 • سمینار «بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی» با حضور جمعی از اندیشمندان و صاحب‌نظران، امروز ۴ دی‌ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

  چکیده سخنرانی کریم مجتهدی در سمینار “فلسفه فارابی: بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی”

 • دوشنبه - 3 دی 1397
 • نگاهی دوباره به فارابی در گسترۀ فرهنگ اسلامی کریم مجتهدی استاد فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در فرهنگ اسلامی دورۀ فارابی قبل از از او تا حدودی ابوریحان بیرونی جنبه‌هایی از فرهنگ هندی را معرفی کرده است. فارابی به دنبال بیرونی به فرهنگ غرب علاقه‌مند شد ...

  چکیده سخنرانی دکتر سید محسن فاطمى در سمینار “فلسفه فارابی: بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی”

 • دوشنبه - 3 دی 1397
 • فارابى و تفرد در روانشناسى دکتر سید محسن فاطمى فوق دکتراى روانشناسى دانشگاه هاروارد امریکا هیات علمى دانشگاه فردوسى مدیر میز امریکاى شمالى دانشگاه فردوسى این مقاله به بررسى تفرد در نگاه فارابى از جنبه روانشناختى مى پردازد و دیدگاه او را در تحلیل فردیت و عوامل مؤثر بر آن ...

  چکیده سخنرانی سیدحسین شهرستانی در سمینار “فلسفه فارابی: بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی”

 • دوشنبه - 3 دی 1397
 • گسست بنیادین از یونان؛ در محتوا یا در «زبان»؟ سه پرسش از کتاب «خوانشی نو از فلسفۀ فارابی» سیدحسین شهرستانی مدیر گروه حمکت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی کتاب «خوانشی نو از فلسفۀ فارابی؛ گسست بنیادین از سنت یونانی» نوشته جناب آقای دکتر پورحسن هوشیارانه به کانونی¬ترین مسایل ...

  چکیده سخنرانی حسین کلباسی اشتری در سمینار “فلسفه فارابی: بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی”

 • دوشنبه - 3 دی 1397
 • نسبت فارابی با افلاطونیان متاخر(مکتب نوافلاطونی) حسین کلباسی اشتری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در باره تبار نوافلاطونی اندیشه فارابی، تلقی شایع اکثر مورخان تاریخ فلسفه و مستشرقان چنین است که به سیاق بهره کامل فلسفه اسلامی از سنت یونانی و یونانی مآبی، نظام فلسفی معلم ثانی نیز ...

  چکیده سخنرانی امین رضا نوشین در سمینار “فلسفه فارابی: بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی”

 • یکشنبه - 2 دی 1397
 • مقایسه ی دیدگاه قاسم پورحسن و رضا داوری اردکانی در باب جایگاه فارابی در فلسفه ی اسلامی امین رضا نوشین دانشگاه هنر شیراز هماره در باب نسبت فلسفه ی اسلامی با فلسفه به طور کلی و نسبت فلسفه ی اسلامی با فلسفه در یونان به طور خاص و ...

  چکیده سخنرانی حسین روحانی در سمینار “فلسفه فارابی: بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی”

 • یکشنبه - 2 دی 1397
 • فارابی، فیلسوف کارگر یا قانونگذار؟ حسین روحانی عضو گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامیِ انجمن جامعه شناسی ایران فریدریش نیچه که یکی از پادفیلسوفان مطرح و اثرگذار در تاریخ فکر و اندیشه است، بر این باور است که فیلسوفان به دو دسته کارگر و قانون گذار تقسیم بندی می ...

  چکیده سخنرانی فلورا عسکری زاده در سمینار “فلسفه فارابی: بازخوانی روایت قاسم پورحسن از فلسفه فارابی”

 • یکشنبه - 2 دی 1397
 • فارابی و هستی کتاب فلسفه فارابی "گسست بنیادین از سنت یونانی" فلورا عسکری زاده نویسنده در کتاب فلسفه فارابی نزاع دیرینه ای را پیش می کشد؛ مبنی بر این که آیا فیلسوفان مسلمان (به طور مشخص "فارابی" ) به قول ابن رشد ؛ صرفاً شارحان ارسطو بودند ، ...