مدت هاست شیوه تفکر را از دست داده ایم

 • پنجشنبه - ۳ اسفند ۱۳۹۶
 • یادداشت دکتر قاسم پورحسن درباره انتقادهای عجولانه به نوشته دکتر داوری در مورد علم دینی و علوم انسانی اسلامی: غلبه نگاه های غیر علمی به مسائل علمی سبب شده است تا تفکر ورزی را فراموش کنیم. مسئله علوم انسانی به طورکلی یک مسئله ...

  خواجه نگران ویرانی بنیادهای اخلاق است

 • شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
 • خواجه نصیرالدین طوسی، از جهات مختلفی در بقای حیات عقلی اسلامی در شرایط حساس زمانه خود دارای اهمیت است. عمدتا به خواجه نصیر تنها از دو منظر نگریسته و توجه شده است: یکی از منظر شارح بودن ابن سینا یعنی به خاطر شرحی که ...

  ذات دانشگاه و آینده دانشگاه ایرانی

 • شنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۶
 • رویکرد غالب در بررسی دانشگاه ، سرشت و وضعیت آن و تطورات تاریخی و نیز ماهیت این نهاد در ایران ، رویکردی جامعه شناسانه یا صرفا تاریخی است. شاید بتوان گفت در میان نوشته هایی که در باره دانشگاه در ایران منتشر شده ، ...

  خوانشی از سه فهم متفاوت از تشیع/مقدمه ای بر سخنرانی نقد تشیع علوی و تشیع صفوی

 • پنجشنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۶
 • همایش «تشیع علوی و تشیع صفوی» نگاهی انتقادی به روایت شریعتی به همت پژوهشکده مطالعات اجتماعی برگزار می شود. در این همایش اساتیدی چون قادرفاضلی، سیدمحمد امین قانعی راد، قاسم پورحسن، حسن محدثی، محمدحسین بادامچی، داوود مهدوی زادگان، محمد توکل، محمدعلی مرادی، بیژن عبدالکریمی، محمدباقر ...

  اهمیت اشتراوس و انتقاداتی بر او

 • سه شنبه - ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • لئـو اشـتراوس (۱۹۷۳ـ۱۸۹۹ )شـاگرد هایدگـر و هوسـرل در حـوزه ی فلسفه ی غرب و زیگفرید و ماسینیون در حوزهی فلسفه ی اسلامی بود و آثار بسـیاری از اندیشمندان و فیلسـوفان مانند نیچه، ماکیاولی، هابز، لالک و افلاطون را هم بهدقت مطالعه کرده بود و ...

  نقش خواجه نصیر در بقای حیات عقلی اسلام

 • چهارشنبه - ۵ اسفند ۱۳۹۴
 • یادداشتی از دکتر قاسم پورحسن، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت پنجم اسفند، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در پی می آید؛ خواجه نصیرالدین طوسی، از جهات مختلفی در بقای حیات عقلی اسلامی در شرایط حساس زمانه خود دارای اهمیت است. عمدتا به خواجه نصیر ...