شماره تیر ماه خردنامه همشهری با تیتر «تفلسف در زمانه عسرت» و با تصویری از قاسم پورحسن منتشر شد.

جالب‌ترین عنوان روی جلد این شماره از خردنامه «مناظره ای درباره نسبت فلسفه و آسفالت خیابان» است. بیژن عبدالکریمی و قاسم پورحسن در یک گفت‌وگوی خواندنی در مورد نسبت تراث فلسفی و وضعیت تمدنی به بحث نشسته اند. سایر بخش‌های مصاحبه ماه این شماره به بزرگداشت دکتر پورحسن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی اختصاص یافته است.

ارسال دیدگاه