نظریه عقلانیت یکی از رهیافت‌های مهم و بنیادین در تاریخ فلسفه دین شمرده می‌شود. مناقشه عقل و ایمان، تاریخ طولانی دارد، اما دفاع از عقلانیت در دوره سلطه ایمان‌گرایی در مسیحیت در وضع جدید، رویکردی مؤثر و پر اهمیت است. سویین برن با تدوین اثری نیرومند با عنوان ایمان و عقل کوشید تا اهمیت رهیافت عقلانی به باورها و گزاره‌های دینی را جان تازه‌ای بخشد.
سویین برن در ایمان و عقل تلاش کرد تا از نظریه عقلانیت باور، تبیین دوباره‌ای فراهم سازد و الهیات طبیعی را مورد بازخوانی قرار دهد. این اثر که سومین نوشته سویین برن در مجموعه سه‌گانه خداباوری است، اهمیت عقلانی باور دینی را به‌نحوی خاص نشان داده است و نقش بنیادین عقل در توجیه معرفتی باورهای دینی را مورد التفات قرار می‌دهد.
پرسش اصلی سویین برن در این اثر این است که ایمان و باور دینی را چگونه باید توجیه کرد و با چه سنخی از ادله عقلی می‌توان باور را مدلل ساخت؟ در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی‌های کتاب ایمان و عقل، کوشش خواهد شد تا اهمیت توجیه عقلی باورهای دینی نزد سویین برن مورد بررسی و نقد قرار گیرد

دانلود

یک دیدگاه برای “مقاله: باور عقلانی؛ نقد کتاب ایمان و عقل”

  • مريم صفرنواده گفت:

    با سلام و احترام

    درک محضر حضرتعالی بسیار برای اینجانب مغتنم است . و انشالله در حد وسع و توان درک از مباحث بهره می برم امیدوارم این وسع , وسعت یابد .انشاالله

    خداوند را شاکرم