چکیده:تمدن اسلامی در صد سال‌ اخیر به لحاظ حجم و وسعت‌ اندیشمندان قرآنی و گوناگونی آراء،متفاوت‌ از سده‌های پیشین بوده و به نوعی با دوران زرین‌ اسلامی قابل مقایسه است.ابداع اندیشه و نظریه در این دوران در حوزه قرآن و تفسیر بس پر اهمیت‌تر از گستره آراء است. مرتضی مطهری به همراه علامه محمد حسین طباطبایی، پایه گذار اندیشه‌ای جدید با عنوان«اندراج کلام در حکمت‌ علمی»بودند که بر آن اساس بسیاری از موضوعات نظری‌ evitceijbuS را از حوزه صرف انتزاعی بیرون آمده و در قلمرو و چالشهای عینی evitcejbO طرح گردید.حجاب زن، حقوق زن،حکومت،حقوق بشر،آزادی،بانکداری،ربا و موضوعاتی از این سنخ در همین راستا قابل پژوهش‌ می‌باشد.پیوند حیات فرهنگی و اجتماعی آدمی با قرآن و استخراج موضوعات عینی و همخوانی آن با آموزهای‌ قرآن،گستره وسیعی را در تأملات قرآنی و قرآن پژوهی‌ مرتضی مطهری شکل داد. بی‌تردید پژوهش اندیشه‌های قران پژوهی مطهری و تلاش‌ وی در بررسی تطبیقی آموزه‌های قرآنی با حیات اجتماعی، تتبعی ضروری و سودمند خواهد بود.همایش جهانی حکمت‌ مطهر و شهادت استاد مطهری و همزمانی آن با نشر دومین‌ شماره از فصلنامه تخصصی قرآن پژوهی پیام جاویدان، فرصت گرانقدری در تدوین رساله حاضر خواهد بود.

دریافت مقاله

ارسال دیدگاه