نقد و بررسی کتاب مسئله فساد، نوشته سید حسین العطاس با حضور دکتر قاسم پورحسن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر سید جواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و وحیده صادقی مترجم کتاب برگزار می شود.

سید حسین العطاس در اثر خویش بدین مهم می‌پردازد که فساد، تنها معضلی اقتصادی و سیاسی نیست؛ بلکه باید آن را نقصانی در شخصیت انسانی دانست که ریشه در ضعف اخلاقی و عوامل کلیدی دیگر دارد.

وی پس از تعریف ماهیت فساد و بررسی علل آن، به عملکرد فساد و پیامدهایش با ذکر نمونه‌های بسیاری در کشورهایی نظیر مالزی، چین، هند، پاکستان و … می‌پردازد.

این نشست دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، واقع در خیابان ولی عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ۹ منعقد می شود.