فهم درستی از دیگری در اندیشه اسلامی ترسیم نشده است

 • سه شنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
 • مهر:«خویشتن اسلامی» در دوران معاصر همواره ناگزیر از ارائه تعریفی روشن از «دیگری»، در راستای بازتولید فکری خود بوده است. این انگاره تا کجا در تعریف سلبی از خود موفق عمل کرده است؟وقتی از هویت سخن گفته می شود علاوه بر مفاهیمی که به صورت ...

  عقلانیت شیعه در مخالفت با اخباری گری

 • یکشنبه - ۶ دی ۱۳۹۴
 • مهر:  اندیشه تکفیری که در نوع خاصی از گذشته گرایی تعریف می شود، امروز به یکی از مهمترین تهدیدهای منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است، در حالی که آنها از گسترش قلمرو اسلام و هدایت نوع بشر سخن می گویند. خشونت عریان علیه مردم ...

  ابن‌سینا نظام سیاسی متفاوتی از یونان و حتی فارابی ارائه می‌کند

 • یکشنبه - ۱ شهریور ۱۳۹۴
 • ابن ‌سینا را رئیس مشاییان جهان اسلام می‌دانند، در صورتی که او خود را مشایی ندانسته و در مقدمه کتاب مفقودشده «حکمه‎المشرقیین»، فلسفه مشرقی خود را متفاوت از فلسفه رسمی مشهور معرفی کرده است. جایگاه ابن ‌سینا در تاریخ فلسفه اسلامی و به ‌طور کلی تفکر فلسفی ...

  «حیات طیبه» با «سبک زندگی» تفاوت بنیادین دارد

 • دوشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
 • قاسم پورحسن در مصاحبه با نشریه «خردنامه همشهری» سبک زندگی را مفهومی اساساً غربی دانسته و تصور تهی بودن آن و پُر کردنش با مفاهیم دینی را انکار کرده و می‌گوید: «اگر خوش بینانه، ساده لوحانه یا به شکل سطحی به سبک زندگی نگاه ...

  فلسفه و فکر متعلق به جغرافیا و تاریخ خاصی نیست/ فلسفه مولود گفتگوست

 • چهارشنبه - ۲۹ آبان ۱۳۹۲
 • محور روز جهانی فلسفه امسال "جوامع شمول گرا؛ سیاره پایدار" است. جوامع شمول گرا یعنی جوامعی که هویت های مختلف در کنار هم زندگی می کنند و هویت های متکثر را به رسمیت می شناسند و هویت خاصی را اصالت نمی دهند و هویت ...

  ابن‌سینا تأمین‌کننده نیاز انسان معاصر در هویت و معنویت است/بوعلی بنیانگذار حکمت اشراق

 • جمعه - ۱ شهریور ۱۳۹۲
 • چاپ نخست مجموعه مقالات همایش ابن سینا و فیلسوفان اسلامی تحت عنوان «ابن سینا و حکمت مشرقی» شامل ۲۳ مقاله اخیرا توسط بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد. بخش اول درباره زندگی نامه، بخش دوم مابعدالطبیعه و بخش سوم الهیات و بخش چهارم آن ...