کتاب:خدای مهربان و مسئله شر (مسئله شر؛ معضلات، رویکردها و راه‌حل‌ها)

 • یکشنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
 • مساله شر از مسایل مهم، دیرینه اما پویایی است که همواره ذهن بشر را درگیر داشته است. این مساله در طول تاریخ نه تنها برای فلاسفه و اندیشمندان مطرح بوده، بلکه مساله ای است که برای عموم مردم هم همواره پرسش برانگیز بوده است؛ چرا ...

  کتاب: خوانشی نو از فلسفه فارابی

 • دوشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • خوانشی نو از فلسفه فارابی؛ گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی، تألیف قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد. فارابی، فیلسوفی است که ابداعات و ابتکارات فلسفی اش مؤدی به تأسیس فلسفه اسلامی گردید. اندیشه های فارابی با ...

  هرمنوتیک تطبیقی: بررسی همانندی فلسفه تاویل در اسلام و غرب

 • یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • هرمنوتیک یا نظریه فهم متن را می‌توان روش منحصر علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی تلقی کرد. شناخت و فهم متن بخصوص در زبان نوشتار منظور گوهری دانش هرمنوتیک است. به عبارتی، دانش هرمنوتیک تلاشی است برای شناخت واقعیتهای درونی کنشگران، ساختارهای معنایی پنهان ...

  فرهنگ و جامعه ایرانی

 • یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • فرهنگ با کشمکش و جنگ سر ستیز دارد. با خوانش فلسفی می‌توان نشان داد که فرهنگ همه را به فرزانگی و گفتگو فرا می‌خواند. صلح با فرهنگ میسر است. صلح ارجمندترین ثمره فرزانگی است. با فلسفه فرزانگی ظهور می‌کند. در کتاب حاضر اهمیت بنیادین خوانس ...

  فارابی و تاسیس فلسفه اسلامی

 • یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • کتاب حاضر، دربردارنده مجموعه مقالات منتخب در همایش داخلی فارابی است که در سال ۱۳۸۹ در بنیاد حکمت اسلامی صدرا در تهران برگزار شده است. مقالات در پنج موضوع زندگی‌نامه و آثار، فلسفه مابعدالطبیعه، الهیات، سیاست و هنر و علم نوشته شده‌اند. زبان نگارش مقالات، ...

  ابن سینا و حکمت مشرقی

 • یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • مجموعه مقالات همایش «ابن سینا و فیلسوفان اسلامی» که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در مهرماه ۱۳۹۰ برگزار شد همراه با مقالات جدید تحت عنوان «ابن سینا و حکمت مشرقی» به اهتمام دکتر قاسم پورحسن و زیر نظر آیت الله سیدمحمد خامنه ای ...

  زبان دین و باور به خدا

 • یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • مجموعه حاضر، دربردارنده مجموعه مقالاتی با محوریت موضوع دین و فلسفه است.این مقالات، حاصل دو مجموعه در درس گفتار «مدلی در تبیین معناداری و شناختاری بودن زبان» و «باور به خدا» هستند که توسط انجمن‌های علمی فلسفه دین ایران و همکاری گروه فلسفه دین ...

  الهیات و مسأله شر

 • شنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • کتاب الهیات و مساله شراثر قاسم پورحسن بوده و چاپ اول آن در سال 1393 توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.

  رساله منطق: دانشنامه علایی همراه با واژه نامه توصیفی

 • چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • دانشنامه علایی ابن سینا شاهکار زبان فارسی در فلسفهاسلامی است، از این رو، چاپ دوباره آن و حتی چاپهای چندین باره آن با شرح و تصحیح های تازه و روزآمد نه تنها جای توجیه دارد که ضرورتی جدی و حیاتی است. چنانکه در بالا یاد ...

  مطهری و فلسفه دین

 • چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • «مطهری و فلسفۀ دین» ، مجموعه مقالاتی در خصوص فلسفه دین در اندیشه شهید مرتضی مطهری است. این کتاب از مجموعه بازاندیشی آراء استاد مطهری به شمار می‌رود. اسلامی اردکانی، قاسم پورحسن، محسن جوادی و عبدالحسین خسروپناه از جمله نویسندگان مقالات این مجموعه هستند. برخلاف آنچه ...