شایگان و منظومه ایرانی(۳)

 • چهارشنبه - ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
 • امرسون درباره شاعرانگی ایرانیان تعبیری دارد که شایگان در پنج اقلیم حضور از آن بهره گرفته و به کمک آن جهان ایرانی را ترسیم می کند. امرسون فرانسوی ها را در اروپا با ایرانیان ازحیث روح معنوی و لطیف و دلبستگی به وجه شاعرانگی مورد ...

  شایگان و ایران (۲)

 • سه شنبه - ۷ خرداد ۱۳۹۸
 • ایران فرهنگی و تطورات تاریخی آن، بنیان های فکری و فرهنگی ایران، خرد ایرانی، ضرورت آگاهی ایرانیان از میراث و سنت بنیادین ایران و تاریخ بنیادین ایران برای شایگان یک مسئله شالوده ای و اصیل بود. زمانی که وی از سنت و خرد ایرانی سخن ...

  شایگان و ایران (۱)

 • شنبه - ۴ خرداد ۱۳۹۸
 • شایگان و ایران (۱) جستجو در فرهنگ و ادیان ، مهمترین دغدغه او بود. با بسیاری از متفکران حوزه غرب و شرق مراوده ای از نزدیک داشت . گرچه عالمیت او با سیاحت در غرب شکل گرفت اما بواسطه ریشه در شرق ، بازگشتی درخور داشت ...

  پاسخ به یادداشت مجله فرهنگ امروز

 • جمعه - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • سعدی حکایتی در بوستان دارد که در مذمت مریدان نادان است. مریدان نادان هم خود را تباه می‌کنند و هم شیخ خود را ضایع می‌گردانند. مدتی است برخی به جای اندیشیدن به مریدپروری دست زده و آن مریدان بیچاره بر صورت دیگران چنگ می‌اندازند تا ...

  نوروز ، میراث معنوی بشر

 • جمعه - ۲ فروردین ۱۳۹۸
 • نوروز میراث بشری است و کهن ترین جشن فرهنگی می باشد . نوروز یکی از ماندگارترین جشن ها و آیین های ایرانی است که از روزگاری کهن شروع شده و در زندگی ، سرودها ، رخدادهای  ایرانیان بالندگی یافته وجاودانه شده و امروز بیش از ...

  درباب کتاب “شرح دیوان شمس” دکتر کریم زمانی

 • جمعه - ۳ اسفند ۱۳۹۷
 • دیوان شمس ما دو کس عجب افتاده ایم دیر و دور تا چو ما دو کس به هم افتد سخت آشکارِ آشکاریم ، اولیا آشکار نبوده اند و سخت نهانِ نهانیم.(مقالات شمس ، ۹۳) اواسط این هفته در نشستی که ماهانه اهل دانش در مکانی گرد هم می آیند ، ...

  کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه ؛ ورشو

 • پنجشنبه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
 • بیش از پانزده سال قبل ، در آمریکا کتابی جنجال برانگیز با عنوان "جهان در صد سال آینده" نوشته شد که در آن براهمیت آینده پژوهی و پیش بینی تحولاتی ژرف در مناطق مختلف از جمله در خاورمیانه تاکید شده و از فروپاشی بسیاری از ...

  رنجوری های دانشگاه

 • سه شنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
 • سخنرانی منتقدانه و البته دلسوزانه دوست ارجمندم، نعمت الله فاضلی را شنیدم و انتقادات رفیق عزیزم، سید جواد میری، را خواندم. از حیث نظری، دیدگاه آقای فاضلی قابل دفاع است. شکوه های جواد میری به حوزه اداری و مناقشات کاربستی در درون دانشگاهها در ایران ...

  ناسیونالیسم و ایرانشهری

 • پنجشنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۷
 • فهم نادرست معنای ناسیونالیسم سبب شد تا مناقشات غیر دقیق مفهومی در ایران در سی سال اخیر شکل گیرد. همین ناخرسندی را باید در مفهوم ایرانشهری داشت. تاکنون در ایران در دفاع و مخالفت از ناسیونالیسم بر معنای نادرست آن که برتری جویی یا اعتقاد ...

  مدت هاست شیوه تفکر را از دست داده ایم

 • پنجشنبه - ۳ اسفند ۱۳۹۶
 • یادداشت دکتر قاسم پورحسن درباره انتقادهای عجولانه به نوشته دکتر داوری در مورد علم دینی و علوم انسانی اسلامی: ۱. غلبه نگاه های غیر علمی به مسائل علمی سبب شده است تا تفکر ورزی را فراموش کنیم. مسئله علوم انسانی به طورکلی یک مسئله اندیشه ای ...

  گالــــری